Samenwerkingspartners

Capito Wonen gelooft erin dat samenwerken met andere partijen en instanties in het belang van de cliënt is. Wij beschikken zelf over veel specifieke kennis op het vlak van studeren met ASS. Deze kennis delen wij graag met organisaties met expertise op het gebied van behandeling of diagnostiek. Samenwerking met andere organisaties is niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Om als organisatie scherp te blijven en ons te blijven doorontwikkelen, werken we samen met kennispartners als bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad en zoeken actief de samenwerking op met keten- en convenantpartners. Ook werken wij samen met onze zusterorganisaties Stumass en IVAStichting JADOS en andere instanties die actief zijn binnen studeren en autisme.

Netwerken en convenanten

Capito Wonen participeert op dit moment in de volgende autismenetwerken en convenanten:

Academische werkplaats

Capito Wonen participeert, samen met Stumass en IVA in de academische werkplaats ‘Samen doen!’. Samen Doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren.

Stichting Veste

Bij Capito Wonen zijn zorg en wonen financieel volledig gescheiden. Maar voor onze woonvormen is passende huisvesting wel essentieel. Wij werken dan ook actief samen met Stichting Veste. Stichting Veste is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen.

terug naar boven