Kernwaarden

Bij Capito Wonen handelen we vanuit onze kernwaarden. Waar we voor staan is:

Focus

Capito Wonen focust zich op een specifieke doelgroep; (jong)volwassenen met autisme. Wij focussen ons op het persoonlijke verhaal van iedere individuele cliënt die wij mogen begeleiden en bieden zorg op maat. Door deze focus is het mogelijk ons te specialiseren en hierdoor deskundig te zijn in onze begeleiding.

Vernieuwend

Capito Wonen is zelfkritisch. Vanuit deze grondhouding zijn we in staat onze dienstverlening steeds weer te vernieuwen. De begeleiding blijft hierdoor aansluiten op de veranderende begeleidingsbehoefte van de individuele cliënt en is tevens toekomstbestendig in het veranderende zorglandschap.

Autonomie

De cliënten worden begeleid vanuit de visie dat zij eigen regie over hun leven en hun begeleidingstraject hebben. Hierdoor leren zij talenten en kwaliteiten optimaal te benutten en toe te groeien naar voldoende zelfstandigheid, met een zo’n groot mogelijke kans om te participeren in de maatschappij. Capito Wonen stimuleert de zelfstandigheid van haar medewerkers zodat ook zij het beste uit zichzelf zullen halen.

Samen

Bij Capito Wonen zijn we betrokken bij de cliënten, bij elkaar als collega’s en de maatschappij om ons heen. Vanuit deze betrokkenheid werken we samen. We werken samen met de cliënt aan goede begeleiding. We werken samen met externe partners door het delen van kennis en ervaringen.

terug naar boven