Zorg- en leefkosten

Bij Capito Wonen zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Wanneer je komt wonen bij Capito Wonen moet je rekening houden met de volgende kosten.

Zorgkosten

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Capito Wonen heb je een maatwerkvoorziening van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. Het zorgaanbod in een studentenhuis van Capito Wonen wordt gefinancierd vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget). Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Wij helpen je dan ook graag bij het doen van deze aanvraag.

Leefkosten

Wanneer je komt wonen in een studentenhuis van Capito Wonen krijg je de beschikking over een eigen kamer. Daarnaast kun je gebruik maken van een gezamenlijke keuken, woonkamer en badkamer of eventueel een tuin. De huurprijs verschilt per kamer. De prijs hiervan wordt berekend op basis van een puntensysteem. De kosten van de huur, de servicekosten (gas, water, licht) en de kosten voor je levensonderhoud (eten, drinken etc.) betaal je, net als in een regulier studentenhuis, uit eigen geld (dus niet uit zorggeld).

Eigen bijdrage

De meeste gemeenten brengen een eigen bijdrage in rekening aan mensen die Wmo ondersteuning ontvangen. Deze eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de gemeente bepaald, maar kent een landelijk vastgesteld maximum bedrag.

 

terug naar boven