Kosten

De vergoeding van de kosten van gespecialiseerde ambulante begeleiding door Capito Wonen verschilt per gemeente. In de meeste gemeenten declareert Capito Wonen de zorgkosten direct bij de gemeente (ZIN-contractering). In enkele gevallen via een PGB. Kijk bij de stad van jouw keuze (onze locaties) op deze website hoe de financiering is geregeld.

Eigen bijdrage

Iedereen die WMO-zorg ontvangt, betaalt sinds 2015 een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor). Op de website van het CAK kun je de hoogte van je eigen bijdrage berekenen.

terug naar boven