Klachtenregeling

Capito Wonen wil goede zorg bieden aan haar bewoners/cliënten in een plezierige leefomgeving. Ondanks alle zorg is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt of dat je het niet eens bent met een gevolgde werkwijze. Dit horen wij graag, zodat we kunnen voorkomen dat ongewenste situaties en gebeurtenissen blijven bestaan. Probeer je onvrede in eerste instantie in gezamenlijk overleg op te lossen. Lukt dat niet en/of blijft je onvrede bestaan dan kun je via de volgende link: JADOS klachtenformulier, een klacht indienen. Omdat Capito Wonen onderdeel is van stichting JADOS wordt je klacht behandeld door stichting JADOS*.

Je klacht wordt verzonden naar de JADOS klachtencoördinator, die samen met jou kijkt naar mogelijkheden om tot een goede afhandeling van de klacht te komen. De klachtencoördinator neemt binnen twee werkdagen na het melden van je klacht contact met je op.

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door JADOS bestaat voor cliënten van JADOS de mogelijkheid om de externe klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te benaderen. Zij is verantwoordelijk voor de onafhankelijke klachten bemiddeling/behandeling. Een klacht kan worden ingediend via klachten@cbkz.nl t.a.v. Sonja de Moor.

Klik hier voor de volledige JADOS klachtenregeling.

*JADOS hanteert een eenduidige klachtenregeling voor al haar dochterorganisaties.

 

terug naar boven