JADOS in Coronatijd

Ook voor de bewoners, AB cliënten en medewerkers van JADOS heeft de corona crisis impact. Naast het volgen van de algemeen geldende richtlijnen hebben we onze dienstverlening zo goed mogelijk aangepast op de huidige werkelijkheid. Waarbij de continuïteit van zorg voor onze doelgroep en de veiligheid van onze medewerkers voorop staan. En dat gaat over het algemeen goed. We hebben de afgelopen weken laten zien dat we als medewerkers en cliënten samen heel veel aan kunnen. Dit geeft vertrouwen voor de tijd die nog voor ons ligt.
Hoe cliënten maar ook medewerkers de coronasituatie ervaren, verschilt per persoon. Belangrijk advies is dan ook om met elkaar in gesprek en contact blijft. Om zorgen te delen, steun bij elkaar te vinden, er achter te komen wat iemand nodig heeft of om samen tot mooie oplossingen te komen. Als organisatie blijven we voortdurend kijken of we gezamenlijk tot passende oplossingen kunnen komen voor de problemen waar we tegenaan lopen. Contact en verbinding blijven belangrijk om met dit soort bijzondere omstandigheden om te gaan.

Meer nieuws