Corona maatregelen JADOS

Gelukkig kunnen we bij JADOS onze begeleiding over het algemeen goed vorm geven met in acht neming van de anderhalve meter richtlijn. Vanzelfsprekend volgen wij alle ontwikkelingen op de voet en houden wij ons aan de algemene richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM/de overheid. Er gelden specifieke richtlijnen en adviezen voor ‘zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ met soms aanvullingen of uitzonderingen voor ‘wmo en/of ggz ’. Deze vertalen wij naar algemene uitgangspunten die passend zijn voor de begeleiding die wij bij JADOS bieden. Deze worden met regelmaat gedeeld met onze medewerkers. Omdat iedere JADOS regio, locatie of situatie uniek is, is er vaak sprake van maatwerk oplossingen welke in samenspraak met betrokkenen tot stand komen. Op deze pagina informeren we je over een aantal algemene onderwerpen. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons of je contactpersoon op. Cliënten en hun netwerk kunnen met vragen terecht bij begeleiding.

Thuisquarantaine

Er zijn strikte richtlijnen vanuit het RIVM over thuisquarantaine. Naast de standaard regel dat je met klachten thuis blijft en je laat testen, heeft de thuisquarantaine richtlijn gevolgen voor de eventuele gezinsleden van de persoon met klachten, omdat het hele gezin (medebewoners) ook thuis moet(en) blijven. En bij een daadwerkelijke besmetting 10 dagen in quarantaine moet. Iedere JADOS locatie heeft dan ook een keuze gemaakt over welke type locatie het best passend is. Want tegenover de consequenties van een eventuele thuisquarantaine, staat de mogelijke afstand die je creëert tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

Belangrijkste overweging in de typering is de afstand die bewoners tot elkaar hebben. Is het mogelijk of functioneert de groep dusdanig dat onderling contact (binnen anderhalve meter) niet of nauwelijks voorkomt of te vermijden is? En is het hierdoor verantwoord om te zeggen dat wanneer iemand op de locatie klachten heeft, medebewoners niet besmet zijn en dus ook niet thuis hoeven te blijven?

Ten aanzien van de richtlijn rondom thuisquarantaine maakt JADOS binnen haar locaties onderscheid in 3 type locaties:

  • Type 1: Een gezamenlijke groep/huishouden binnen 1,5 meter van elkaar
  • Type 2: Zelfstandige huishoudens of gezamenlijk huishouden met 1,5 meter afstand tot elkaar houden binnen 1,5 meter van elkaar:
  • Type 3: Tussen situaties/meerdere huishoudens

Informeer bij jouw locatie welk type dit is en welke maatregelen hier gelden t.a.v. de richtlijnen rondom thuisquarantaine.

Bezoekregeling

Voor bezoek geldt dat locaties onderling met bewoners afstemmen hoe passend en verantwoord omgegaan wordt met bezoek. Uitgangspunt is een maximum van 3 gasten in huis, de 1,5 meter richtlijn en dat bezoek alleen welkom is indien iedereen klachtenvrij is.

Afspraken

Bij afspraken wordt in samenspraak bekeken of het voor de afspraak wenselijk of noodzakelijk is fysiek af te spreken of dat er een goede alternatieve manier is om de afspraak plaats te laten vinden. Bij een fysieke afspraak gelden de algemene richtlijnen rondom hygiëne, klachtenvrij zijn en anderhalve meter afstand houden.

​Kennismakingen op locaties

Met in achtneming van de anderhalve meter richtlijn kunnen kennismakingen plaatsvinden. Of en op welke manier dit mogelijk is verschilt per locatie. Informeer hiervoor bij de kennismaker/aanmeldfunctionaris. ​

Intakes

We volgen het beleid van gemeente t.a.v. wel of niet door laten gaan van keukentafel gesprekken.

In overleg met betrokkenen wordt bekeken of het wenselijk is het gesprek fysiek of digitaal plaats te laten vinden en of bij een fysieke afspraak de anderhalve meter richtlijn kan worden gehanteerd.

Vakantie

Het RIVM/de overheid geeft een duidelijk advies over vakantiebestemmingen. Hier sluiten wij als JADOS bij aan. Zie de volgende link met alle informatie (deze wijzigt regelmatig) https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Fysieke sluiting centraal kantoor

Voorlopig blijft het centraal kantoor in Arnhem gesloten voor bezoekers en werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. We zijn bereikbaar via de volgende telefoonnummers:
JADOS: 026-3530343
Stumass: 026-3530340
Capito Wonen: 026-3530341
IVA: 026-3530342

Omdat deze in de thuiswerksituatie allemaal over 1 lijn lopen kan het zijn dat je niet direct een medewerker aan de lijn krijgt. Wij vragen hiervoor je begrip. Ook kun je via e-mail een terugbel verzoek sturen. Vermeld duidelijk je naam, indien bekend door wie je terug gebeld wilt worden, je contactgegevens en het onderwerp.

Blijf in gesprek

Hoe mensen de coronasituatie ervaren, verschilt per persoon. Belangrijk advies aan iedereen is om in gesprek en contact met elkaar te blijven, zodat we steun vinden bij elkaar en elkaar helpen. Contact en verbinding blijven belangrijk om met dit soort bijzondere omstandigheden om te gaan. Ook nu corona langere tijd onderdeel van ons leven uit maakt.

Meer nieuws