Aanmelden en kennismaking

Aanmelden bij Capito Wonen is geheel vrijblijvend. Je kunt je aanmelden door op de aanmeldpagina het formulier in te vullen. Nadat je je hebt aangemeld neemt onze aanmeldfunctionaris binnen twee weken contact met je op.

We starten altijd met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden in jouw voorkeursstad, maar dat hoeft niet. Tijdens dit kennismakingsgesprek gaan we in op jouw persoonlijke situatie en begeleidingsbehoefte. Tevens kun je rondkijken op de locatie zodat je een beter beeld krijgt over de begeleiding van Capito Wonen. De kennismaker maakt van dit gesprek een verslag. Vervolgens wordt beoordeeld of Capito Wonen aan jouw begeleidingsbehoefte kan voldoen. Daarna neemt onze aanmeldfunctionaris contact met je op om dit door te geven. Ben jij ook nog steeds enthousiast over Capito Wonen, dan plannen we een intakegesprek met één van onze gedragswetenschappers. In sommige steden vraag je voor je intakegesprek met Capito Wonen eerst een indicatie aan.

Tijdig aanmelden

De tijd tussen het aanmelden en ontvangen van begeleiding door Capito Wonen neemt als snel enige tijd in beslag. Hoe lang het aanmeldtraject duurt, wordt onder andere beïnvloed door de beschikbaarheid van een kamer in een huis en de snelheid van het indicatietraject bij een gemeente. Het is dus van belang dat je je op tijd aanmeldt!

Wijzigingen doorgeven

Wanneer je je hebt aangemeld is het belangrijk dat je veranderingen in je situatie doorgeeft aan onze aanmeldfunctionaris. Bijvoorbeeld als je verhuist, je indicatie verloopt of als je bij een andere instelling hulp hebt gevonden.

 

terug naar boven