Stappen aanmeldtraject

Het aanmeldtraject verschilt of je wilt komen wonen in een studentenhuis van Capito Wonen of wanneer je ambulant begeleid wilt worden. Ook zijn er per gemeente verschillen. Over het algemeen doorloop je de volgende stappen.

Stappen aanmeldtraject wonen bij CapitoWonen

 1. Aanmelding via website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact op.
 3. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze.
 4. Aanmeldfunctionaris neemt contact op; wil je verder met Capito Wonen.
 5. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Capito Wonen”.
 6. Aanvraag maatwerkvoorziening bij gemeente (indien nodig)*
 7. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze EN gegevens aanvullen en documenten uploaden op “Mijn Capito Wonen”.
 8. Capito Wonen beoordeelt of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 9. Aanmeldfunctionaris plant intakegesprek met gedragswetenschapper.
 10. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 11. Gedragswetenschapper beoordeelt definitief of begeleidingsvraag aansluit bij begeleidingsaanbod. Student wordt op de hoogte gesteld van deze beoordeling.
 12. Aanvraag maatwerkvoorziening bij de gemeente (indien nodig).*
 13. Maatwerkvoorziening toegekend: aanmeldfunctionaris neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 14. Startbespreking met teamleider en begeleider op locatie.

Stappen aanmeldtraject ambulante begeleiding

 1. Aanmelding via website Capito Wonen.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt via de e-mail of telefonisch contact op.
 3. Inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van Capito Wonen?
 4. In gezamenlijk overleg bepalen of er kennismaking plaatsvindt.
 5. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Capito Wonen’.
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op ‘Mijn Capito Wonen’.
 7. Kennismaking (indien van toepassing).
 8. Cliënt vraagt indicatie aan bij de gemeente (indien nodig).
 9. Zodra indicatie is afgegeven neemt jouw ambulant begeleider contact met je op.
 10. Startgesprek met ambulant begeleider.

* Dit kan per gemeente verschillen.

terug naar boven