Stappen aanmeldtraject

Over het algemeen doorloop je onderstaande stappen in ons aanmeldtraject.

Stappen aanmeldtraject wonen in een studentenhuis van Capito Wonen

 1. Aanmelding via onze website.
 2. De aanmeldfunctionaris neemt contact met je op via de mail.
 3.   Een eerste inschatting door de aanmeldfunctionaris of de begeleidingsvraag aansluit bij ons begeleidingsaanbod, eventueel wordt er per mail nog aanvullende informatie gevraagd
 4. Het kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze.
 5. De cliënt schat op basis van de informatie uit het kennismakingsgesprek in of hij / zij door wil gaan in het proces.
 6. De aanmeldfunctionaris neemt contact op om de bevindingen na het kennismakingsgesprek te bespreken en het vervolgproces af te stemmen.
 7. De aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang tot ‘mijn Capito Wonen’.
 8. De aanmeldfunctionaris stuurt indien nodig informatie over het aanvragen van een indicatie beoordeling bij de desbetreffende gemeente en spreekt af op welke termijn de aanvraag moet worden ingediend.
 9. De cliënt vraagt een indicatie beoordeling aan bij de gemeente (tenzij er al een passende indicatie aanwezig is)
  In een beperkt aantal gemeenten dient de indicatie al op een eerder of later moment aangevraagd te worden of verloopt dit via een andere route. De aanmeldfunctionaris zal bij afwijkingen in het proces deze informatie verstrekken.
 10. De gemeente beoordeelt welke vorm van ondersteuning passend is en geeft een oordeel af.
 11. Het intakegesprek met de gedragswetenschapper wordt ingepland als er een passende indicatie is toegekend, het dossier volledig is gevuld is met de vereiste bestanden en er zicht komt op een plek.
 12. De gedragswetenschapper beoordeelt definitief of de begeleidingsvraag aansluit op het begeleidingsaanbod en stelt bij een positief advies een begeleidingsplan op.
 13. De aanmeldfunctionaris brengt de cliënt in contact met het team en / of de regiomanager voor praktische afspraken over de plaatsing.
  In gemeenten waar de indicatie wordt aangevraagd na de intake kunnen plaatsingsafspraken pas worden gemaakt na afgifte van de indicatie
 14. De startbespreking op de locatie. Het ondertekenen van de huur- en zorgovereenkomst.

Stappen aanmeldtraject ambulante begeleiding

 1. Aanmelding via onze website.
 2. De aanmeldfunctionaris neemt contact met je op via de mail.
 3. Een eerste inschatting door de aanmeldfunctionaris of de begeleidingsvraag aansluit bij ons begeleidingsaanbod, eventueel wordt er per mail nog aanvullende informatie gevraagd
 4. Inplannen van een telefonische kennismakingsgesprek met de aanmeldfunctionaris.
 5. Telefonisch kennismakingsgesprek.
 6. De aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang tot ‘Mijn Capito Wonen’
 7. De aanmeldfunctionaris stuurt indien nodig informatie over het aanvragen van een indicatie beoordeling bij de desbetreffende gemeente.
 8. De cliënt vraagt een indicatie beoordeling aan bij de gemeente (tenzij er al een passende indicatie aanwezig is).
 9. De gemeente beoordeelt welke vorm van ondersteuning passend is en geeft een oordeel af.
 10. De cliënt geeft de uitslag van de indicatie beoordeling door aan de aanmeldfunctionaris.
 11. Als de indicatie schriftelijk bevestigd is en het dossier op ‘mijn Capito Wonen’ volledig is gevuld is met de vereiste bestanden, kan er een startgesprek met de ambulant begeleider worden ingepland.
 12. Het startgesprek met de ambulant begeleider. Opstellen van het begeleidingsplan.
terug naar boven