Kennismaking

Wanneer je in een Capito Wonen studentenhuis wilt komen wonen, plannen we altijd een kennismaking in één van onze studentenhuizen in. Dit kan in jouw voorkeursstad of in een gemeente dichter bij je huidige woonplaats. Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we in op jouw persoonlijke situatie en je begeleidingsbehoefte. Tevens kun je rondkijken in het studentenhuis zodat je een beter beeld krijgt over de begeleiding van Capito Wonen. De kennismaker maakt van dit gesprek een verslag. Vervolgens wordt een eerste inschatting gemaakt of Capito Wonen aan jouw begeleidingsbehoefte kan voldoen. De aanmeldfunctionaris laat jou dit weten.
Bij een positief advies en als jij zelf ook nog enthousiast bent, volgen 2 belangrijke stappen in het aanmeldproces. De indicatie aanvraag bij de gemeente en de intake bij Capito Wonen. Beiden moeten succesvol verlopen, maar uiteindelijk onderzoekt en beslist de gemeente welke ondersteuning passend is voor jou. Houd er dus rekening mee dat de conclusie van de gemeente mogelijk anders is dan het advies van Capito Wonen.

Wanneer je je aanmeldt voor ambulante begeleiding zal de aanmeldfunctionaris telefonisch met jou een eerste inschatting maken of jouw begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van Capito Wonen. Daarna bekijken we samen of een persoonlijke kennismaking nog wenselijk is. Vervolgens vraag je een indicatie aan bij de gemeente. Houd er hierbij rekening mee dat de gemeente beslist over welke ondersteuning passend is voor jou en dat deze conclusie mogelijk anders is dan het advies van Capito Wonen.

 

terug naar boven