Capito Wonen begeleidt jongeren met autisme om vanuit een van onze studentenhuizen de stap naar zelfstandigheid te kunnen maken én succesvol een MBO opleiding af te ronden. Tevens biedt Capito Wonen gespecialiseerde ambulante begeleiding.

Capito Wonen begeleidt jongeren met autisme om vanuit een van onze studentenhuizen de stap naar zelfstandigheid te kunnen maken én succesvol een MBO opleiding af te ronden. Tevens biedt Capito Wonen gespecialiseerde ambulante begeleiding.

Het zelfstandig (leren) wonen kan voor jongeren met autisme een enorme vooruitgang zijn voor hun zelfredzaamheid en persoonsontwikkeling. Maar deze stap naar zelfstandig wonen blijkt vaak erg groot voor jongeren met autisme. Zeker in combinatie met het volgen van een opleiding. De veiligheid en structuur van ouders valt weg. Samen met een (late) puberteit stapelen de uitdagingen zich soms op. Met uitval op school als gevolg. Capito Wonen begeleidt de studenten bij de stap naar zelfstandigheid. Zodat ze op termijn geheel zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met gespecialiseerde ambulante begeleiding. Daarnaast is ons zorgaanbod gericht op het behalen van een MBO diploma, wat de kans op werk aanzienlijk vergroot. Lees meer...

Het zelfstandig (leren) wonen kan voor jongeren met autisme een enorme vooruitgang zijn voor hun zelfredzaamheid en persoonsontwikkeling. Maar deze stap naar zelfstandig wonen blijkt vaak erg groot voor jongeren met autisme. Zeker in combinatie met het volgen van een opleiding. De veiligheid en structuur van ouders valt weg. Samen met een (late) puberteit stapelen de uitdagingen zich soms op. Met uitval op school als gevolg. Capito Wonen begeleidt de studenten bij de stap naar zelfstandigheid. Zodat ze op termijn geheel zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met gespecialiseerde ambulante begeleiding. Daarnaast is ons zorgaanbod gericht op het behalen van een MBO diploma, wat de kans op werk aanzienlijk vergroot. Lees meer...

Naast beschermd wonen biedt Capito Wonen gespecialiseerde ambulante begeleiding. Klik hier voor meer informatie over gespecialiseerde ambulante begeleiding.

aanmelden veelgestelde vragen mijn Capito Wonen

Naast beschermd wonen biedt Capito Wonen gespecialiseerde ambulante begeleiding. Klik hier voor meer informatie over gespecialiseerde ambulante begeleiding.

aanmelden

Wonen

Studenten wonen in een huis van Capito Wonen samen met een groep van ongeveer 7 bewoners. Je huurt je eigen kamer of appartement, welke je zelf mag inrichten. Voorzieningen als douche, toilet en keuken worden op de meeste locaties gedeeld. In ieder huis is er een gezamenlijke woon- en eetkamer.
Een klein, vertrouwd en vast team van 3-4 begeleiders is in de basis van 08.00 tot 22.00 uur aanwezig. Daarnaast heeft iedere bewoner zijn of haar persoonlijke begeleider.
Onze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo. Omdat Capito Wonen de basis veiligheid wil waarborgen, voldoen onze bewoners aan een aantal voorwaarden.

Studenten wonen in een huis van Capito Wonen samen met een groep van ongeveer 7 bewoners. Je huurt je eigen kamer of appartement, welke je zelf mag inrichten. Voorzieningen als douche, toilet en keuken worden op de meeste locaties gedeeld. In ieder huis is er een gezamenlijke woon- en eetkamer.
Een klein, vertrouwd en vast team van 3-4 begeleiders is in de basis van 08.00 tot 22.00 uur aanwezig. Daarnaast heeft iedere bewoner zijn of haar persoonlijke begeleider.
Onze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo. Omdat Capito Wonen de basis veiligheid wil waarborgen, voldoen onze bewoners aan een aantal voorwaarden.

Organisatie

Capito Wonen biedt begeleiding aan jongeren met het autisme spectrum syndroom (ASS) om vanuit de veiligheid en structuur van haar studentenhuizen de stap naar zelfstandigheid te kunnen maken én succesvol een MBO opleiding af te ronden. Samen met Zusterorganisatie Stumass die zich richt op HBO en WO studenten, biedt Capito Wonen begeleiding aan meer dan 300 jongeren met autisme.

Capito Wonen, wat letterlijk betekent ‘Begrijp het wonen’is opgericht door Johan Veenman. Na het ontstaan van Stumass in 2009 (Stumass richt zich op HBO en WO studenten met autisme) ontstond er vraag vanuit MBO studenten met autisme. Om ook hen de juiste zorg te kunnen bieden is in 2011 Capito Wonen van start gegaan als zusterorganisatie van Stumass.

Lees meer

 

Visie

Er is veel studie-uitval onder studenten met autisme. Nog geen 30% van de volwassenen met autisme heeft betaald werk en 54% heeft geen afgeronde opleiding. Door de studenten te begeleiden in deze intensieve periode, streven wij ernaar dat zij na het afronden van hun mbo-opleiding zo volwaardig mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij. Een opleiding vergroot de kans op een baan en een zelfstandig bestaan.
Door ons specifieke zorgaanbod kunnen wij aan de in onze missie beschreven voorwaarden voldoen. Daarnaast groeit onze kennis en expertise over Mbo studenten met autisme iedere dag.
In onze begeleiding laten wij ons leiden door twee hoofddoelen.

Lees meer

Werken bij Capito Wonen

Missie

Capito Wonen is ontstaan vanuit de behoefte onder Mbo studenten met autisme aan een integraal zorgaanbod. De begeleiding wordt geboden in de eigen leefomgeving en  is gericht op hun specifieke zorgvraag.
De gespecialiseerde begeleiding van Capito Wonen richt zich op de mogelijkheden van Mbo studenten met autisme. Hun capaciteiten kunnen optimaal tot ontwikkeling komen wanneer aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Internationaal onderzoek laat zien dat de groep jongvolwassenen met autisme erg kwetsbaar is en een relatief sterk beroep doet op zorg. Goede ondersteuning kan in deze periode voorkomen dat jongvolwassenen met autisme bijkomende problematiek ontwikkelen en daardoor geen opleiding kunnen afronden.

Lees meer

Capito Wonen in de media

Contact

Stel een vraag

Sociale media